Preloader image

Welhavens vei 4, 4319 Sandnes

Besøksadresse driftsavdeling: Øster Hus, Høylandsgata 4, 4306 Sandnes

Telefon: 51 68 57 50
E-post: post@oster-hus.no

Kontortid:
Mandag - fredag: kl. 08.00-16.00
Tirsdag: kl. 08.00-20.00KUNDE SERVICE →

Salg/marked

Kritine Marie

Kristine Marie Nødland

kristine.marie@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

John Mydland

john@oster-hus.no
904 07 907

Drift

Kritine Marie

Gord Rostøl

gord@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Kirsten Andersen

kirsten@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Kim Rene Hansen

kim@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Ole Gaute Hauge

gaute@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Hans Erik Hjellestad

hans.erik@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Thomas Nyberg

thomas@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Jan Åge Johansen

jan.age@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Børge Meisland

borge@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Tom Øren

tom@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Kjell Inge Sele

kjell.inge@oster-hus.no
904 07 907

Tomte-/prosjektutvikling

Kritine Marie

Cato Østerhus

cato@oster-hus.no
913 15 547

Kritine Marie

Terje Eikeskog

terje@oster-hus.no
454 72 251

Kritine Marie

John Sigve Fagerland

sigve@oster-hus.no
915 87 865

Kritine Marie

Inger Helliesen

inger@oster-hus.no
905 82 636

Kritine Marie

Steffan Andre Monsen

steffan@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Stig Harald Nese

stig.harald@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Egil Skjæveland

egil@oh-tomter.no
904 07 907

Kritine Marie

Kathrine Stang

kathrine@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Ingebjørg Stangeland

ingebjorg@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Stig Øglend

stig.oglend@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Hans Tjåland

hans@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Helleik Urstad

helleik@oster-hus.no
904 07 907

Kritine Marie

Knut Terje Vatland

knut.terje@oster-hus.no
904 07 907

Regnskap

Kritine Marie

Lene Skarbøvik

lene@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Karin Selle

karin@oster-hus.no
904 07 907

Øster Hus Gruppen

Kritine Marie

Njål Østerhus

njal.osterhus@oster-hus.no
977 54 695

Kritine Marie

Hilde Roa Bergesen

hilde@oh-gruppen.no
904 07 907

Kritine Marie

Arild Sie

arild@oh-gruppen.no
904 07 907

Kritine Marie

Kirsten Vervik

kirsten@oh-gruppen.no
904 07 907

Vi tar forbehold om feil i prislister, tegninger og lignende. Markedsmateriell er ikke en del av kontraktsdokumentene. Design: Ensign.no