Welhavens vei 4, 4319 Sandnes

Telefon: 51 68 57 50
E-post: post@oster-hus.no

Kontortid:
Mandag - fredag: kl. 08.00-16.00
Tirsdag: kl. 08.00-19.00

Besøksadresse driftsavdeling: Øster Hus,
Høylandsgata 4, 4306 Sandnes

KUNDESERVICE →

EiendomsMegler 1 -/ prosjekter Nord-Jæren

Janne Bore

Janne Bore

Megler MNEF

janne.bore@em1.no
920 62 308

Jan Einar Thesen

Jan Einar Thesen

Eiendomsmegler MNEF

jan.einar.thesen@em1.no
917 03 533

DNB Eiendom -/ prosjekter Jæren

Bjarne Langeland

Bjarne Langeland

Eiendomsfullmektig

bjarne.langeland@dnbeiendom.no
911 21 577

Hanna Kverneland

Hanna Kverneland

Eiendomsmegler (i permisjon)

hanna.kverneland@dnbeiendom.no
952 96 651

DNB Eiendom -/ prosjekt Nore Sunde

Salg/marked

Roger Lillejord

Roger Lillejord

Salg/marked prosjekt

roger@oster-hus.no
930 40 245

Kristine Marie Nødland

Kristine Marie Nødland

Salg/marked prosjekt

kristine.marie@oster-hus.no
977 54 695

John Mydland

John Mydland

Selger EAT

john@oster-hus.no
904 07 907

Drift

Gord Rostøl

Gord Rostøl

Leder drift

gord@oster-hus.no
913 15 548

Kirsten Andersen

Kirsten Andersen

Sekretær

kirsten@oster-hus.no
943 77 127

Kim Rene Hansen

Kim Rene Hansen

Driftsleder bolig

kim@oster-hus.no
410 67 647

Oddgeir Bjånes

Oddgeir Bjånes

Byggeleder

oddgeir@oster-hus.no
928 60 750

Kjell Inge Sele

Kjell Inge Sele

Prosjektleder EAT

kjell.inge@oster-hus.no
926 28 344

Thomas Nyberg

Thomas Nyberg

HMS/Service-/ kvalitetsleder

thomas@oster-hus.no
414 97 513

Ole Gaute Hauge

Ole Gaute Hauge

Service/Småjobbansvarlig/Verneombud

gaute@oster-hus.no
907 82 557

Svein Ingvar Lunde

Svein Ingvar Lunde

Servicemedarbeider

svein.ingvar.lunde@oster-hus.no
470 27 420

Tomte-/prosjektutvikling

Rune Ree

Rune Ree

Prosjekt- og markedsdirektør

rune@oster-hus.no
913 59 593

Cato Østerhus

Cato Østerhus

Rådgiver

cato@oster-hus.no
913 15 547

Egil Skjæveland

Egil Skjæveland

Leder akkvisisjon

egil@oh-tomter.no
900 69 667

Terje Eikeskog

Terje Eikeskog

Arkitekt

terje@oster-hus.no
454 72 251

Ingebjørg Stangeland

Ingebjørg Stangeland

Arkitekt/saksbehandler byggemelding

ingebjorg@oster-hus.no
977 78 672

Inger Helliesen

Inger Helliesen

Prosjektsekretær

inger@oster-hus.no
905 82 636

Helleik Urstad

Helleik Urstad

Prosjektutvikler

helleik@oster-hus.no
916 75 695

Hans Tjåland

Hans Tjåland

Prosjektutvikler

hans@oster-hus.no
926 13 840

June Tytlandsvik

June Tytlandsvik

Prosjektutvikler/Team leder

june@oster-hus.no
928 51 211

Knut Terje Vatland

Knut Terje Vatland

Prosjektleder

knut.terje@oster-hus.no
904 72 287

Stig Harald Nese

Stig Harald Nese

Tomte-/eiendomsutvikler

stig.harald@oster-hus.no
992 46 475

Kathrine Stang

Kathrine Stang

Prosjektkoordinator tomteutvikling

kathrine@oster-hus.no
995 05 091

John Sigve Fagerland

John Sigve Fagerland

Dak-tegner

sigve@oster-hus.no
915 87 865

Steffan Andre Monsen

Steffan Andre Monsen

Dak-tegner/Team leder

steffan@oster-hus.no
904 74 989

Karzan Chemak

Karzan Chemak

Trainee/prosjektutvikler

karzan@oster-hus.no
413 02 258

Ingve Tjessem

Ingve Tjessem

DAK tegner

post@oster-hus.no
468 41 042

Martin Østerhus

Martin Østerhus

Teknisk tegner

post@oster-hus.no
958 30 448

Regnskap

Karin Selle

Karin Selle

Regnskapsansvarlig

karin@oster-hus.no
915 54 002

Lene Skarbøvik

Lene Skarbøvik

Regnskapsansvarlig

lene@oster-hus.no
932 20 376

Øster Hus Gruppen

Njål Østerhus

Njål Østerhus

Eier/konsernsjef

njal.osterhus@oster-hus.no
913 15 549

Kirsten Vervik

Kirsten Vervik

Konsernsekretær

kirsten@oh-gruppen.no
994 23 786

Arild Sie

Arild Sie

Administrerende direktør

arild@oh-gruppen.no
907 34 111

Hilde Roa Bergesen

Hilde Roa Bergesen

Regnskapsansvarlig

hilde@oh-gruppen.no
986 04 976