Øster Hus

Førti under tretti!


I vår dyktige tømrerstab er hele 40 mann under 30 år. Dette er flinke fagarbeidere som vil sørge for å føre Øster Hus sin solide byggetradisjon videre. Hver dag utvises ekte vinnervilje som gir seg utslag i godt håndverk og kvalitetsboliger for våre kunder. Det lover godt med tanke på alle de spennende boligprosjektene som kommer fremover!

Øster Hus har lokale eiere som er opptatt av å skape en trygg og attraktiv arbeidsplass og forutsigbarhet for ansatte og kunder. Å ha en god kultur i selskapet er viktig for at laget som helhet skal fungere optimalt. Man må ha en felles forståelse om hva som skal til for å lykkes.

I Øster Hus kaller vi det ganske enkelt for «ekte vinnervilje». Det handler om å gjøre ting skikkelig, yte litt ekstra og spille hverandre gode. På den måten kan kundene våre være trygge på at vi alltid leverer.