Velkommen til Øster Hus

Er du på jakt etter ny enebolig, rekkehus eller leilighet i Stavanger, Sandnes, Sola, Bryne, Klepp, Randaberg, Rennesøy eller andre steder i distriktet?

Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli Rogalands største boligbygger, og står bak mange vellykkede byggeprosjekter. Firmaet har tradisjonelt bygget eneboliger på kundens egen tomt. Dette gjør vi fortsatt, men virksomheten dreier seg nå i stor grad om prosjektutvikling i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Stavanger/Sandnes-regionen og Jæren for øvrig.

Øster Hus bygger boliger der folk vil bo, og vi har et tilbud for de aller fleste! Bruk derfor litt tid på nettsidene våre, og nøl ikke med å ta kontakt med oss eller våre meglere. Vi håper å se deg!

¬ Njål Østerhus

Vi skal være proffe fra A til Ø

Vi i Øster Hus skal være proffe i alt vi gjør, fra A til Ø. Det betyr kort og godt at du som kunde vil bli ledet trygt gjennom hele prosessen. Våre dyktige tømmermenn sørger for godt håndverk, og du får et sluttprodukt av god kvalitet, til avtalt tid og pris. Men det er du som skaper boligen om til et hjem – det er du som står for Å.

Øster Hus Gruppen


Øster Hus Gruppen består i hovedsak av driftsselskapene Øster Hus og Solhytten, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Øster Hus er Rogalands største boligbygger. Virksomheten holder til i Sandnes, og har stor byggeaktivitet på hele Nord-Jæren. Også Solhytten har sitt hovedkontor i Sandnes, i tillegg til salgskontor i Bergen, Oslo og Nord-Norge.

Øster Hus Gruppen er utviklet fra en tradisjonell byggmesterforretning og har blitt formet gjennom mer enn 30 års tett og godt samarbeid mellom eierne. Det har hele tiden vært avgjørende å skape et godt arbeidsmiljø og legge til rette for medarbeidernes trivsel og personlige utvikling. Dette har gitt gode resultater og medvirket til å sette Øster Hus AS i finansiell posisjon til å foreta oppkjøp av interessante selskaper. I 2002 ble KleppHus en del av Øster Hus Gruppen, i 2004 kom Jærbygg til og i 2005 ble Solhytten en del av konsernet. Ved inngangen til 2016 ble både KleppHus og Jærbygg fusjonert inn i Øster Hus, noe som gjorde Øster Hus dobbelt så store – dobbelt så sterke.

Fokus på drift er en viktig faktor for våre resultater. Samtidig er eierne mer opptatt av å bygge egenkapital enn å ta ut utbytte. Dette har ført til en solid økonomisk plattform som gir handlingsrom for å skape trygge arbeidsplasser og videre satsing og utvikling.

Øster Hus er en stor bidragsyter til lokal topp- og breddeidrett, og sponsing er for oss et viktig kommunikasjonsverktøy. Vi identifiserer oss med verdiene, konkurranseaspektet og ikke minst gleden som idretten representerer. Gjennom en årrekke har Øster Hus gjort seg bemerket lokalt og nasjonalt som en engasjert og stolt sponsor av topp- og breddeidrett i regionen. Sandnes Ulf, Viking, Oilers, Team Coop og Skifestivalen Blink er blant de mest profilerte. Samtidig kan du se Øster Hus-logoen på tusenvis av barne- og ungdomsdrakter i hele distriktet.

Øster Hus Gruppen har omtrent 110 ansatte og en årlig omsetning på ca. 1 milliard kroner.

 Østerhus Tomtutvikling

 Østerhus Tomtutvikling

Tomteutvikling – en profesjonell lagspiller


Egil Skjæveland er Øster Hus sin leder for akkvisisjon. Egil treffer du på telefon 900 69 667 og e-post egil@oh-tomter.no

Øster Hus er alltid interessert i samarbeid med grunneiere av arealer som kan bli gode tomteområder og boligfelt, og har en egen avdeling som håndterer anskaffelse og utvikling av tomteområder. I utgangspunktet er det områder på to-tre mål eller mer, med beliggenhet på Nord-Jæren, som er interessant.

Når et område skal omreguleres til tomteområde på en god og riktig måte, kreves kunnskap og erfaring. Prosessen har en rekke formelle krav som man må dokumentere at prosjektet tilfredsstiller. Det er også viktig at man gjør de riktige tingene i rett rekkefølge i henhold til korrekt saksgang.

Denne kunnskapen er ikke lett å tilegne seg uten direkte erfaring med oppgavene. Har man den nødvendige erfaringen, blir veien fra råmark via reguleringsplan til ferdig tomteområde lettere for både grunneier og beslutningsdyktige saksbehandlere i kommuner og fylkeskommune.

Øster Hus har betydelig erfaring innen tomteutvikling som fagfelt og samarbeider tett med forskjellige spesialister og rådgivere innen faget. Vi har gode og veletablerte samarbeidsrutiner med fagpersoner i kommuner og fylkeskommune, planleggere, arkitekter og andre konsulenter.

Olav Todnem, advokat og partner i advokatfirmaet Kluge, har bistått Øster Hus i forbindelse med kontraktsforhandlinger og eiendomstransaksjoner i snart 10 år.
– Jeg registrerer at grunneiere og andre samarbeidsparter gir Øster Hus gode skussmål som en meget ryddig og pålitelig aktør i et ellers uforutsigbart marked. Når mennesker i Øster Hus sier eller lover noe, så har en ord på seg for å overholde avtalene. Grunneiere er dermed sikret et trygt oppgjør. Jeg mener at denne troverdigheten og etterretteligheten til Øster Hus er et klart konkurransefortrinn, sier Todnem.

Folkeligheten og gjennomføringsevnen er to andre særtrekk Todnem trekker fram i sin karakteristikk av Øster Hus .
– Eierne, Cato og Njål Østerhus, er profilerte i media og som sponsorer, men er jordnære og kommer raskt på bølgelengde med grunneiere de møter i forbindelse med tomtehandel. I tillegg er de opptatt av å løse oppgavene på en enkel og lettfattelig måte, slik at alle involverte kan være trygge på prosessen. For å oppsummere; Øster Hus får ting gjort – på en skikkelig måte, sier Todnem.

Kvalitetsboliger fra erfarne fagfolk


Øster Hus har en fantastisk gjeng med ansatte tømmermenn og høy aktivitet ute på byggeplassene. Kvalitet og gode boliger for alle er noe vi jobber etter hver eneste dag. Både våre tømmermenn så vel som samarbeidspartnere har fokus på kvalitet og egenkontroll. Vi er stolte over det solide håndverket som leveres, noe som også gjenspeiles i tilbakemeldingene i våre kundeundersøkelser.

Ønsket kultur i Øster Hus kan oppsummeres med et enkelt slagord, nemlig «Ekte vinnervilje!» I dette ligger et sett med forventninger om hvordan vi skal opptre og ha det på arbeidsplassen til beste for alle. Dette kan du lese mer om her.

Eiendomsmeglere

EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1 er et av Norges største eiendomsmeglernettverk. Selskapene er eiet av de lokale SpareBank 1-bankene, noe som gir verdifull kunnskap om nærmiljøene de selger boliger i. EiendomsMegler 1 er ansvarlige for salg av flere av våre prosjekterte boliger, og vi har et nært og godt samarbeid med avdelingene på Nord- og Sør-Jæren.

DNB Eiendom

DNB Eiendom er blant de største eiendomsmeglerne i området. Fra avdelingen i Høghuset på Bryne, har DNB god oversikt over boligmarkedet på Sør-og Midt-Jæren. Dyktige meglere med god lokalkunnskap, og et tett samarbeid med DNB Bank, sørger for at våre kunder får god oppfølging gjennom hele prosessen.

Proaktiv Eiendomsmegling

Proaktiv Eiendomsmegling er en kvalitetsbasert eiendomsmeglerkjede. Kjeden er spesialisert på bymegling og har sin hovedtyngde i landets mest befolkningstette områder. Proaktiv er ansvarlige for salg av flere av våre prosjekterte boliger, og vi har et nært og godt samarbeid med kontorene deres i Stavanger og Sandnes.

Leverandører

Vi samarbeider med noen av de beste leverandørene i sin bransje for å sikre et godt sluttprodukt. Gjennom kundeundersøkelser blir både vi og våre samarbeidspartnere kontinuerlig evaluert. Det skjerper.

 • Byggevarer: Optimera AS
 • Dører/vinduer: Gilje Tre AS
 • Trapper: Kjell Meisland AS, Suldal Trevare AS og Hafrsfjord Tre AS
 • Rørlegger: Sig Halvorsen og Forus Rør AS
 • Elektriker: Arne Byberg AS, Simex Elektro AS og Sønnico AS
 • Murer/fliselegger: Murmester Myhre AS, Br. Medalen AS, Waldeland og Varhaug AS
 • Ventilasjon: Systemair AS og Lie Ventilasjon AS
 • Garasjeporter: Gapo AS
 • Kjøkken: Norema AS og Aubo
 • Maler: Malermester Kåre Meyer, Lund og Vaaland AS og Malermester Peder E Vik AS
 • Festemiddel: Motek AS

Optimera og Montér er vår samarbeidspartner innen leveranser av Aubo-kjøkken. For å se utstilling, besøk Montér Forus.

Solhytten

Solhytten AS ble etablert i 1981 og en del av Øster Hus-konsernet i 2005. Med fokus på kundetilfredshet, kvalitet og funksjonalitet har Solhytten de siste årene befestet sin stilling i hele det norske hyttemarkedet. Virksomheten er også blant de største hytteleverandørene i Sirdal - både ferdige hytter på egne felt og byggesett.

Solhytten har hovedkontor i Sandnes og salgskontor i Bergen, Oslo (Norsk Hyttesenter) og Nord-Norge. Som en del av Øster Hus Gruppen har Solhytten en solid økonomisk plattform og bred faglig ekspertise - dette er en trygghet både for kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ansatte.

Les mer om Solhytten.

Forhandlere

Vi har avtale med noen utvalgte og velrenommerte byggefirma om salg og oppføring av Øster Hus kataloghus i sine distrikter.

Ryfylke Trelast

AS Ryfylke Trelast er vår forhandler i Ryfylke, og er et ledende byggefirma som bygger cirka 50 boliger hvert år. Visjonen er klar, og samtlige ansatte har det samme målet: å bygge folks drømmer!

Kontakt:
Tlf: 51 74 11 00
Alsvikveien 33
4120 Tau

www.ryftre.no

Odd Hansen

Odd Hansen AS er vår forhandler på Haugalandet, og er en tradisjonsrik boligutvikler med dyktige, engasjerte og erfarne fagfolk. De senere årene har Odd Hansen solgt og oppført mellom 50 og 70 boliger pr. år.

Kontakt:
Tlf: 98 26 62 60
Sundvegen 20
4250 Kopervik

www.oddhansen.no

Møre Hus

Møre Hus AS er vår forhandler av eneboliger på Nordvestlandet. Firmaets målsetting om å vektlegge kvalitet har alltid stått sentralt. Hvert år flytter 40 familier inn i et nytt Møre Hus.

Kontakt:
Tlf: 70 20 77 00
Trolldalssletta 2
6265 Vatne

www.morehus.no