VI BYGGER UANSETT

Å kjøpe en ny bolig og ikke vite om en til slutt får levert boligen, er ikke kjekt. Det kan ofte gå både 12 og 15 måneder fra signering av kjøpekontrakt, til en får avklart dette. I ytterste konsekvens kan en være bundet til en kjøpekontrakt i lang tid før en får beskjed om at prosjektet ikke blir noe av likevel, og kontrakten må termineres.

VI GJØR DET ENKELT - INGEN FORBEHOLD FØR OPPSTART BYGGEARBEID

Les mer

EKTE VINNERVILJE

Vi søker selger til vår salgs-/ markedsavdeling.

INNFLYTNINGSKLARE BOLIGER

Trenger du ny bolig nå? Se alle våre innflytningsklare bolig her!

BÆREBJELKEN JUNI 2019

Les siste utgave av Øster Hus Gruppen sitt magasin Bærebjelken her.